Τα περισσότερα προβλήματα πόνου ή δυσλειτουργίας του άκρου ποδός σε αθλητικές δραστηριότητες στην προεφηβική ή μεταεφηβική ηλικία   προέρχονται από κακώσεις  που σχετίζονται με την μη σωστή εμβιομηχανική του ποδός, όπως διατεταγμένη πελματιαία απονεύρωση, υπερβολικό πρηνισμό του άκρου ποδός, ύπαρξη γεφυρών μεταξύ των οστών του ταρσού, βλαισός μεγάλος δάκτυλος, κλπ.

Ορθωτική θεραπεία:

Η Pelma Analysis προσφέρει μια πλήρη γραμμή αθλητικών ορθωτικών βοηθημάτων που σχεδιάζονται ανάλογα με τις συνήθειες και τις δραστηριότητες του ενεργού αθλητή. Η γραμμή αθλητικού ορθωτικού βοηθήματος σχεδιάζεται συγκεκριμένα για την πρόληψη τραυματισμών και την αύξηση απόδοσης.