Είναι ένα πολύ κοινό πρόβλημα. Με την έννοια κάλος εννοούμε την προέκταση του οστού ή του ιστού γύρω από την ένωση του μεγάλου δακτύλου. Ο πόνος είναι ήπιος ή δυνατός, το δέρμα και οι βαθύτεροι ιστοί γύρω από τον κάλο μπορεί να πρηστούν και να έχουμε μία μόνιμη παραμόρφωση.
Βλαισός μεγάλος δάκτυλος.  Είναι μια παραμόρφωση πού προκαλείται από ραιβή θέση του πρώτου μεταταρσίου, απόκλιση δηλαδή προς τα έσω (συγγενής ανωμαλία) όμως επιδεινώνεται και από τα στενά παπούτσια τα οποία σπρώχνουν το μεγάλο δάκτυλο προς τα έσω κατά τη μεταταρσιοφαλαγγική διάρθρωση και αντιδραστικά σχηματίζεται μια εξόστoση (κότσι) από την πίεση και τριβή του παπουτσιού.

Ορθωτική θεραπεία:

Σαν θεραπεία, στις μικρές παραμορφώσεις συνιστώνται ευρύχωρα παπούτσια χωρίς τακούνι. Σε περίπτωση συνύπαρξης πτώσης μεταταρσίων, τοποθετούνται ειδικά ορθωτικά βοηθήματα. Η σωστή υποστήριξη των πελμάτων με τα ορθωτικά βοηθήματα θα αποτρέψει τη δημιουργία κάλων ή ακόμα να σταματήσει την πρόοδο των υπαρχόντων κάλων.