Είναι ένας ερεθισμός του πελματιαίου νεύρου που εντοπίζεται στο τρίτο μετατάρσιο διάστημα και περιγράφεται σαν οξύς και έντονος πόνος στην περιοχή του ταρσού και των δακτύλων. Το νευρίνωμα Morton παρουσιάζεται γενικά από τις δυσαναλογίες που οδηγούν τα οστά ώστε να συμπιέζουν το νεύρο.

 Ορθωτική θεραπεία:

Τα ορθωτικά βοηθήματα που κατασκευάζονται από ένα μαλακό υλικό τοποθετούνται πίσω από την περιοχή του νεύρου με σκοπό να αποσυμφορήσουν την πίεση στο νεύρο, και να ανακατανείμουν το βάρος του σώματος μακριά από την πάσχουσα περιοχή.